fbpx

Wykaz WWGIP

Wieże widokowe gór i pogórzy

Obejmuje polskie góry, pogórza i wyżyny
oraz obszary Niziny Śląskiej oraz Polesia

W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych odznak wraz z wymaganą do zdobycia poszczególnych jej stopni liczbą obiektów, które należy w tym celu odwiedzić. Podajemy też linki do wykazów obiektów dla każdej z odznak.

Obszar / odznaka
Stopnie odznaki /
liczba obiektów
Linki
P B S Z PP
Sudety 5 15 30 50 75 wykaz
Karpaty 5 15 30 50 75 wykaz
Góry Świętokrzyskie 1 3 5 7 9 wykaz
Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska 5 15 30 50 75 wykaz
Wyżyny wschodnie i Polesie 4 12 25 40 50 wykaz

W każdym obszarze jest do zdobycia w kolejności do pięciu stopni odznak:

  •  P  – popularna
  •  B  – brązowa
  •  S  – srebrna
  •  Z  – złota
  • PP – platynowa
wwgip-400x559
Wieże widokowe Polski